Algemene privacyverklaring van droomwoningbouwen.nl

1. PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN
Hartelijk dank voor uw interesse in droomwoningbouwen.nl. Dit platform is een initiatief en wordt beheerd door Schüco Nederland bv. De bescherming van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. Daarom informeren wij u op deze pagina bijvoorbeeld over welke persoonlijke gegevens wij van u verzamelen wanneer u de site activeert. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die met u persoonlijk in verband kunnen worden gebracht, zoals uw naam, uw adres, uw e-mailadres en uw gebruikersgedrag.

Onze website maakt voor de overdracht van vertrouwelijke inhoud gebruik van SSL- of TLS-codering.

2. VERANTWOORDELIJKE ORGANISATIE VOOR HET VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN GEGEVENS
De verwerkingsverantwoordelijke conform Art. 4 lid 7 algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is

Brandindustry
Tel.: 0715143205
E-Mail: droomwoningbouwen@brandindustry.com
Website: www.brandindustry.com

Contactgegevens toezichthouder voor gegevensbescherming:

Brandindustry
Weversbaan 9c
2352 BZ Leiderdorp
Nederland

Mocht u vragen of suggesties hebben met betrekking tot gegevensbescherming, stuur dan een e-mail naar:

droomwoningbouwen@brandindustry.com

3. UW RECHTEN
(1) U hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens de volgende rechten:

a) Recht op informatie
b) Recht op rectificatie
c) Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid)
d) Recht op beperking van de verwerking
e) Recht op overdraagbaarheid van
f) Recht van bezwaar
g) Recht op intrekking van verleende toestemming

(2) U hebt tevens het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

4. PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN TIJDENS EEN BEZOEK AAN ONZE WEBSITE
(1) Wanneer u de website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonlijke gegevens die uw browser naar onze server stuurt. Alle gegevens worden verzameld en verwerkt voor specifieke doeleinden. Deze kunnen voortvloeien uit technische noodzaak, contractuele vereisten of uw uitdrukkelijke wens. Indien u gebruikmaakt van de speciale diensten op onze website, vragen wij uw toestemming voor het verzamelen en het verwerken van uw gegevens.

Tijdens uw bezoek aan onze website verzamelen wij gegevens die technisch noodzakelijk zijn voor de weergave van onze website en om de stabiliteit en veiligheid te waarborgen. Deze gegevens worden tevens gebruikt om fouten op de website te corrigeren. Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking is derhalve art. 6, lid 1 sub f) AVG:

IP-adres
Datum en tijdstip van de aanvraag
Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
Inhoud van de aanvraag (specifieke pagina)
Toegangsstatus / HTTP-statuscode
Hoeveelheid uitgewisselde gegevens
Website waarvan de aanvraag afkomstig is
Browser
Besturingssysteem, interfacetaal en versie van de browsersoftware

(2) Naast het puur informatieve gebruik van onze website bieden wij tevens diverse diensten aan, die u na toestemming voor gegevensverwerking (rechtsgrondslag: art. 6, lid 1 sub. a) AVG) kunt gebruiken, zoals bijvoorbeeld het versturen van de nieuwsbrief onder punt 7 van deze privacyverklaring.

Hiervoor vragen wij om aanvullende persoonsgegevens zodat wij u de betreffende diensten kunnen verlenen of kunnen contacteren en voor de in deze privacyverklaring neergelegde beginselen inzake de gegevensverwerking. Zonder deze aanvullende kunnen wij onze diensten evt. niet leveren.

(3) Cookies
Naast het verzamelen van de bovengenoemde gegevens bij een bezoek aan onze website worden er tevens cookies op uw computer geïnstalleerd. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen en ons, afhankelijk van waar deze worden geplaatst (in dit geval door ons), voorzien van bepaalde informatie. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen verspreiden. Ze hebben tot doel om het internetaanbod gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.

Gebruik van cookies:
a) Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en de werking hieronder worden uitgelegd:
Tijdelijke/Sessie-cookies (zie b)
Persistente cookies (zie c).

b) Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Dit geldt in het bijzonder voor de sessie-cookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende aanvragen van uw browser aan de gemeenschappelijke sessie worden toegewezen. Hierdoor wordt uw computer herkend wanneer u op onze website terugkeert. Sessie-cookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of uw browser afsluit.

c) Persistente cookies (bijv. de functie “Blijf ingelogd op deze computer”) blijven op uw apparaat staan en worden na een vastgestelde tijd automatisch verwijderd. De duur hiervan kan per cookie variëren. U kunt cookies te allen tijde verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser.

d) U kunt uw browserinstellingen aanpassen aan uw wensen en bijvoorbeeld cookies van derden weigeren. Het is mogelijk dat u niet alle functies van deze website kunt gebruiken. In de helpfunctie in de menubalk vindt u meer informatie over hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe u uw browser een melding kunt laten genereren wanneer u nieuwe cookies ontvangt of hoe u alle reeds ontvangen cookies kunt verwijderen en toekomstige kunt blokkeren.
Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking is art. 6, lid 1 sub f) AVG in samenhang met § 15 TMG. Van belang voor ons is de correcte werking van de aan de basis liggende functie van deze website.

5. VERWIJDERING EN AFSCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
Uw gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. Bij puur informatief gebruik van de website wordt het IP-adres na uiterlijk 7 dagen verwijderd uit alle systemen die in verband met de werking van deze website worden gebruikt. Uit de overige gegevens kunnen wij geen persoonsgerichte verwijzingen afleiden.

Bij gebruik van de overige diensten van onze website worden uw gegevens in de regel opgeslagen in onze systemen voor gebruikersbeheer. Deze worden regelmatig gecontroleerd op gegevens die verwijderd kunnen worden. Indien gegevens in het kader van een relatie met klanten of andere geïnteresseerde partijen niet langer vereist zijn of er een tegenstrijdig belang prevaleert, zullen wij de betreffende gegevens uit ons systeem verwijderen voor zover dit niet in strijd is met de wettelijke registratieverplichtingen.

Uw gegevens worden ook verwijderd als de opslag ervan niet is toegestaan (bijv. als de gegevens onjuist zijn en correctie niet mogelijk is). Blokkering in de plaats van verwijdering indien er juridische of feitelijke belemmeringen zijn (bijv. bijzondere registratieverplichtingen).

6. DOORGIFTE VAN GEGEVENS AAN DERDEN
De door u aan ons verstrekte gegevens worden in principe niet aan derden doorgegeven. Dit geldt met name voor reclamedoeleinden van derden.

Wij kunnen deze echter wel doorspelen aan onze dienstverleners, bijvoorbeeld voor technische onderhoudsdiensten of prestaties in samenhang met de uitbreiding of de correcte werking van onze website of andere producten. Deze providers zijn zorgvuldig geselecteerd, belast en aan onze instructies gebonden en worden regelmatig gecontroleerd.

7. NIEUWSBRIEF
(1) Om op de hoogte te blijven van onze actuele aanbiedingen kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief.

(2) Voor de aanmelding op onze nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde double-opt-in procedure. Wij slaan uw IP-adres(sen) en het tijdstip van aanmelding en bevestiging op. Het doel van deze procedure is om uw aanmelding te staven en eventueel misbruik van uw persoonsgegevens op te helderen.

(3) De enige verplichte informatie voor het toezenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Opgave van aanvullende, afzonderlijk gemarkeerde gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te spreken of van meer informatie te voorzien. Na bevestiging slaan wij uw e-mailadres op voor verzending van de nieuwsbrief. Rechtsgrondslag is art. 6, lid 1, zin 1 sub a) AVG.

(4) U kunt uw toestemming voor de toezending van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken. U kunt uw abonnement opzeggen door te klikken op de link in de nieuwsbrief, d.m.v. een e-mail naar info@schueco.nl of een bericht naar de in het impressum vermelde contactgegevens.

(5) Onze website biedt ook op andere plaatsen de mogelijkheid om toestemming te geven voor het ontvangen van meer informatie over promotiemateriaal (e-mail, telefoon, post). Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, dan dient u de verplichte gegevensvelden in te vullen (zoals e-mailadres, telefoonnummer, adres) verplicht. Bij aanmelding maken wij gebruik van de double-opt-in procedure.

(6) Uiteraard kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden, zelfs als u al hebt ingestemd. U kunt uw bezwaar aan ons kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@schueco.nl.

8. PRIVACYVERKLARING VOOR GEBRUIK EN TOEPASSING VAN YOUTUBE
Onze website bevat componenten van YouTube. YouTube is een online videoportaal waar gebruikers kosteloos video’s kunnen publiceren, bekijken, beoordelen en becommentariëren. YouTube maakt de publicatie van alle soorten video’s mogelijk. Daarom kunnen complete films en televisieprogramma’s, muziekvideo’s, trailers of video’s van gebruikers zelf via het internetportaal worden opgeroepen.

YouTube is een product van YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Bij ieder bezoek aan een van de afzonderlijke pagina’s van deze, door de verwerkingsverantwoordelijke beheerde website waarop een YouTube-component (YouTube Video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser van het IT-systeem van de betrokkene automatisch door de betreffende YouTube-component geactiveerd om een weergave van de betreffende component van YouTube te downloaden. Meer informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/de/. In het kader van deze technische procedure worden YouTube en Google geïnformeerd over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Indien de betrokkene gelijktijdig op YouTube is ingelogd, herkent YouTube bij elk bezoek aan een subpagina die een YouTube-video bevat de specifieke subpagina van onze website die wordt bezocht. Deze informatie wordt door YouTube en Google verzameld en aan het YouTube-account van de betrokkene toegewezen.

Wanneer de betrokkene ten tijde van zijn bezoek aan onze website tevens op YouTube is ingelogd, dan wordt deze informatie via de YouTube-component doorgestuurd naar YouTube en Google, ongeacht of betrokkene een YouTube-video aanklikt of niet. Indien de betrokkene niet wil dat deze informatie aan YouTube en Google wordt doorgegeven, dan kan hij de verzending ervan verhinderen door uit te loggen uit zijn YouTube-account voordat hij onze website oproept.

De door YouTube gepubliceerde privacyverklaringen, die beschikbaar zijn op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, geven uitsluitsel over het verzamelen, verwerken en gebruik van persoonsgegevens door YouTube en Google.

9. PRIVACYVERKLARING VOOR GEBRUIK EN TOEPASSING VAN GOOGLE REMARKETING
Deze website bevat diensten van Google Remarketing. Google Remarketing is een functie van Google AdWords die een bedrijf in staat stelt advertenties te tonen aan internetgebruikers die de website van het bedrijf hebben bezocht. Dankzij de integratie van Google Remarketing kan een bedrijf dus gebruikersgerelateerd reclamemateriaal samenstellen en daarmee voor de internetgebruiker interessante advertenties tonen.

Google Remarketing is een product van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Het doel van Google Remarketing is om persoonsgerichte advertenties te tonen. Google Remarketing stelt ons in staat om op de individuele behoeften en interesses van internetgebruikers afgestemde advertenties te tonen op het Google Advertising Network of andere websites.

Google Remarketing plaatst een cookie op het IT-systeem van de betrokkene. Het fenomeen cookies is hierboven al uitgelegd. Door de instelling van haar cookies kan Google een bezoeker aan onze en andere bij het advertentienetwerk van Google aangesloten websites herkennen. Telkens wanneer een gebruiker een website waarop Google Remarketing is geïntegreerd oproept, identificeert Google automatisch de desbetreffende internetbrowser. In het kader van deze technische procedure verzamelt Google informatie over persoonsgegevens, zoals het IP-adres of het surfgedrag van de gebruiker, die vervolgens door Google wordt gebruikt voor onder andere het tonen van persoonsgerichte reclame.

De cookies slaan persoonlijke informatie op, zoals welke websites de gebruiker bezoekt. Bij elk bezoek aan onze websites worden persoonlijke gegevens, waaronder het IP-adres van de internetaansluiting van de betrokkene, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Google kan in bepaalde gevallen via het technische proces verzamelde persoonlijke gegevens doorgeven aan derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website permanent uitzetten via de instellingen van zijn browser (zoals hierboven reeds beschreven). Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomt tevens cookies van Google op het IT-systeem van de betrokkene. Bovendien zijn de reeds door Google Analytics geplaatste cookies via een internetbrowser of een ander softwareprogramma te allen tijde te verwijderen.

Voorts kan de betrokkene bezwaar maken tegen persoonsgerichte advertenties van Google. Daarvoor moet de betrokkene iedere door hem gebruikte internetbrowser uit de link www.google.de/settings/ads oproepen en daar de vereiste instellingen uitvoeren.

Meer informatie en geldende privacyverklaringen zijn te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Het samenvoegen van de in uw Google-account verzamelde gegevens vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming. Deze kunt u aan Google geven of intrekken (art. 6, lid 1, sub a) AVG). Het verzamelen van gegevens die niet in uw Google-account worden samengevoegd (bijvoorbeeld omdat u geen Google-account hebt of bezwaar hebt gemaakt tegen het samenvoegen), is gebaseerd op art. 6, lid 1, sub f) AVG. Het rechtmatige belang vloeit voort uit het feit dat wij als beheerder van de website een belang hebben bij de anonieme analyse van de bezoeker voor reclamedoeleinden.

10. PRIVACYVERKLARING VOOR HET GEBRUIK VAN GOOGLE ADWORDS EN GOOGLE CONVERSION TRACKING
Deze website gebruikt Google AdWords. AdWords is een online-reclameprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten(“Google”).

In het kader van Google AdWords gebruiken wij het zogenaamde conversietracking. Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt er een cookie geïnstalleerd dat de conversie volgt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser op de computer van de gebruiker worden geplaatst. Deze cookies worden na 30 dagen uitgeschakeld en worden niet gebruikt voor de persoonlijke identificatie van de gebruiker. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en de cookie is nog actief, dan zien zowel Google als wij dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina wordt doorverwezen.

Elke klant van Google AdWords ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen niet worden getraceerd via de websites van AdWords-klanten. De met behulp van de conversiecookies verzamelde informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor de klanten van AdWords die voor conversietracking hebben gekozen. De klanten zien hoeveel gebruikers op hun advertentie hebben geklikt en vervolgens met een conversietracking-tag naar een bepaalde pagina zijn doorverwezen. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee ze gebruikers persoonlijk kunnen identificeren. U kunt het “Google Conversion Tracking Cookie” eenvoudig deactiveren via uw internetbrowser onder “Gebruikersinstellingen”. De cookies worden dan niet in de statistieken van conversietracking opgenomen.

“Conversiecookies” worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1 sub f) AVG. De webbeheerder heeft een rechtmatig belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als reclame te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking vindt u in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

U kunt uw browser zo instellen dat u over de plaatsing van cookies wordt geïnformeerd en deze alleen in individuele gevallen kan toestaan, accepteren, uitsluiten of automatisch wissen bij het sluiten van de browser. Wanneer u cookies deactiveert, dan kan het zijn dat onze website beperkt functioneert.

11. PRIVACYVERKLARING VOOR GEBRUIK EN TOEPASSING VAN WEBTREKK
Onze website bevat componenten van Webtrekk. Webtrekk is een combinatie van oplossingen voor analyse en marketing samengebracht in één systeem. Webtrekk stelt de site-eigenaar in staat om gegevens te verzamelen over het gebruik van de website en om zijn marketingactiviteiten te personifiëren.

Webtrekk is een product van Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlijn, Duitsland.

Bij iedere oproep van één van de afzonderlijke pagina’s van deze website verzamelt en bewaart Webtrekk gegevens voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Met behulp van de verkregen gegevens worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aangemaakt. Deze pseudo-profielen worden gebruikt om het gedrag van de bezoekers te analyseren en stellen ons in staat om ons internetaanbod te verbeteren. De via de Webtrekk-component verzamelde gegevens worden zonder voorafgaande, afzonderlijke en uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene niet gebruikt voor identificatiedoeleinden. Deze gegevens worden niet samengevoegd met persoonsgegevens of andere informatie die hetzelfde pseudoniem bevatten.

Webtrekk plaatst cookies op het IT-systeem van de betrokkene. Het fenomeen cookies is hierboven al uitgelegd. Webtrekk gebruikt in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke de via onze website verkregen gegevens en informatie ter beoordeling van het gebruikersgedrag van de bezoeker aan onze website. Bovendien gebruikt Webtrekk de gegevens om namens ons rapporten over gebruikersactiviteiten op te stellen en andere diensten aan ons bedrijf te verlenen die in verband staan met het gebruik van onze website. Webtrekk voegt het IP-adres van de betrokkene niet samen met andere persoonsgegevens.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website permanent uitzetten via de instellingen van zijn browser (zoals hierboven reeds beschreven). Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomt tevens cookies van Webtrekk op het IT-systeem van de betrokkene. Bovendien zijn de reeds door Webtrekk geplaatste cookies via een internetbrowser of een ander softwareprogramma te allen tijde te verwijderen.

Voorts kan de betrokkene bezwaar maken tegen de cookies van Webtrekk en zo de verwerking en het verzamelen van gegevens door Webtrekk verhinderen. Hiervoor moet de betrokkene op de link https://www.webtrekk.com/de/legal/opt-out-webtrekk/ klikken, waarna een opt-out-cookie wordt geplaatst. De geplaatste opt-out-cookie wordt in het IT-systeem van de betrokkene opgeslagen. Wanneer de cookies na een toegewezen bezwaar uit het systeem worden verwijderd, moet de betrokkene de link opnieuw activeren en een nieuwe opt-out-cookie instellen.

Met de instelling van de opt-out-cookies is het echter mogelijk dat de websites van de verwerkingsverantwoordelijke niet meer volledig bruikbaar zijn voor de betrokkene.

De geldende privacyverklaringen van Webtrekk zijn te vinden op https://www.webtrekk.com/de/warum-webtrekk/datenschutz/

12. PRIVACYVERKLARING VOOR GEBRUIK EN TOEPASSING VAN DOUBLECLICK
Onze website bevat componenten van DoubleClick. DoubleClick is een dochter van Google en levert voornamelijk speciale online marketingoplossingen voor reclamebureaus en uitgevers.

DoubleClick is een product van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

DoubleClick by Google verzendt bij elke indruk, klik of andere activiteit gegevens naar de DoubleClick-server. Elke overdracht van deze gegevens triggert een cookie-aanvraag naar de browser van de betrokkene. Wanneer de browser deze aanvraag accepteert, plaatst DoubleClick een cookie op het IT-systeem van de betrokkene. Het fenomeen cookies is hierboven al uitgelegd. Cookies van DoubleClick hebben tot doel de reclame te optimaliseren en te tonen. De cookies worden onder meer gebruikt voor het plaatsen en weergeven van gebruikersrelevante reclame en het creëren of verbeteren van berichten voor reclamecampagnes. Bovendien voorkomen de cookies dat dezelfde advertentie meerdere keren wordt getoond.

DoubleClick maakt voor de afwikkeling van het technische proces gebruik van een cookie-ID. De cookie-ID is bijvoorbeeld nodig om een advertentie in een browser weer te geven. DoubleClick kan met de cookie-ID tevens bijhouden welke advertenties al in een browser zijn weergegeven om dubbele shifts te voorkomen. DoubleClick registreert met de cookie-ID ook conversies. Conversies worden bijvoorbeeld vastgelegd als een gebruiker al eerder een DoubleClick-advertentie heeft bezocht en vervolgens met dezelfde internetbrowser een aankoop doet op de website van de adverteerder.

DoubleClick-cookies slaan geen persoonlijke gegevens op. DoubleClick-cookies kunnen echter wel aanvullende campagne-ID’s bevatten. Een campagne-ID wordt gebruikt om campagnes te identificeren waarmee de gebruiker al in contact is geweest.

Bij ieder bezoek aan een van de afzonderlijke pagina’s van deze door de verwerkingsverantwoordelijke beheerde website waarop een DoubleClick-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser van het IT-systeem van de betrokkene automatisch door de betreffende DoubleClick-component geactiveerd om gegevens voor de online-advertentie en de facturering van commissies aan Google door te geven. In het kader van deze technische procedure verzamelt Google informatie over gegevens die voor het berekenen van de provisies nodig zijn. Google kan onder meer zien dat de betrokkene bepaalde links van onze website heeft aangeklikt.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website permanent uitzetten via de instellingen van zijn browser (zoals hierboven reeds beschreven). Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomt tevens cookies van Google op het IT-systeem van de betrokkene. Bovendien zijn de reeds door Google geplaatste cookies via een internetbrowser of een ander softwareprogramma te allen tijde te verwijderen.

Meer informatie en de geldende privacyverklaringen van DoubleClick by Google zijn te vinden op https://www.google.com/intl/de/policies/.

13. GOOGLE MAPS
Op deze website maken wij gebruik van het aanbod van Google Maps. Dankzij dit aanbod zijn wij in staat om onze website te voorzien van interactieve kaarten en u een eenvoudige kaartfunctie aan te bieden.
Google Maps is een product van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

Tijdens uw bezoek ontvangt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt opgeroepen. Uw IP-adres wordt opgeslagen. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount implementeert waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bent ingelogd bij Google, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw profiel aan Google wordt gekoppeld, moet u zich eerst uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op in de vorm van gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of op de behoefte afgestemde inrichting van haar website. Een dergelijke evaluatie vindt vooral plaats (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) om vraaggerichte reclame te leveren en andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen. Hiervoor richt u zich direct tot Google.

Zie de privacyverklaringen van de aanbieder voor meer informatie over het doel en de omvang van de verzamelde gegevens en de verwerking ervan door de plug-in provider. Daar vindt u ook meer informatie over uw desbetreffende rechten en de instanties voor de bescherming van uw privacy: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens in de Verenigde Staten en is gebonden aan de EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

14. RECHTSGRONDSLAG VAN DE VERWERKING
Art. 6 I sub a) AVG dient als rechtsgrondslag voor de verwerkingsactiviteiten van Schüco, aan wie wij toestemming vragen voor een specifiek verwerkingsdoel (zoals nieuwsbrief of download van materiaal). Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de overeenkomstsluitende partij de betrokkene is, zoals bij voor de levering van goederen, andere diensten of tegenprestaties noodzakelijke verwerkingsactiviteiten, is de verwerking gebaseerd op art. 6 I sub. b) AVG. Hetzelfde geldt voor de verwerkingsprocedures die nodig zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In geval van vragen over onze producten of diensten zijn we onderworpen aan een wettelijke verplichting tot verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor de nakoming van fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op art. 6 I sub c) AVG. In uitzonderlijke gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker letsel oploopt en zijn naam, leeftijd, gegevens van de ziektekostenverzekering of andere essentiële informatie moet worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derden. De verwerking zou dan gebaseerd zijn op art. 6 I, sub d) AVG. Uiteindelijk zouden de verwerkingsactiviteiten berusten op art. 6 I sub f) AVG. Op deze rechtsgrondslag gebaseerd zijn alle verwerkingsactiviteiten die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, indien de verwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van ons rechtmatig belang of van een derde partij, mits de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet prevaleren. Dergelijke verwerkingsactiviteiten zijn ons met name toegestaan omdat ze specifiek worden vermeld door de Europese wetgever. Deze was in dit opzicht van mening dat een rechtmatig belang aannemelijk is wanneer de betrokkene klant is van de aansprakelijke persoon (overweging 47 zin 2 AVG).

Datum: Januari 2019

.